Primenom inovativnih alata i mašina koje preduzeće Mi-lumen doo. ima u svojoj ponudi postiže se veća iskorišćenost materijala koji se obrađuje, skraćuje se vreme obrade, povećava se radna efikasnost a samim tim se smanjuju troškovi, što korisnicima Mi-lumen doo. inovativnih alata i mašina ostvaruje dugoročnu uštedu.


INOVATIVNI ALATI


ELEKTRO MATERIJALI

U okviru svog poslovanja preduzeće Mi-lumen doo. predstavlja novu generaciju elektro materijala evropskog kvaliteta. Materijali zadovoljavaju najviši stepen kvaliteta i bezbednosti i kao takvi su idealni za ugradnju u sve vrste privatnih i poslovnih objekata.

MI-LUMEN d.o.o.DOSITEJEVA 176,
36000 Kraljevo, Srbija


tel: +381 36  331 081
fax: +381 36 312 867


info@mi-lumen.co.rs